Druki do pobrania - pozostałe


Wniosek o wydanie technicznych warunków na zainstalowanie dodatkowego wodomierza (podlicznika) do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej.

10‑04‑2020 08:43:33

Procedura montażu wodomierza dodatkowego (podlicznika) krok po kroku

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1437ze zm), w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy Usług. 

Wodomierz ogrodowy (podlicznik) służy do opomiarowania zużycia wody wykorzystywanej do podlewania zieleni, podlewania upraw w szklarni, pojenia inwentarza, budowy. Mierzy wyłącznie zużycie wody, która później nie spływa do kanalizacji.

  • Wodomierz ogrodowy należy zamontować za wodomierzem głównym, wewnątrz budynku lub studni wodomierzowej, w zależności od miejsca wyprowadzenia instalacji do podlewania zieleni.
  • Nie jest dopuszczalny montaż urządzenia przed wodomierzem głównym lub na kranie czerpalnym znajdującym się na zewnątrz budynku lub studni wodomierzowej.       
  • Przebudowę instalacji wewnętrznej budynku, wykonanie podejścia w celu zamontowania dodatkowego wodomierza oraz zakup i montaż, Odbiorca wody wykonuje na własny koszt. Odbiorca zapewnia także wymianę i legalizację podlicznika oraz zobowiązany jest do zabezpieczenia podlicznika przed przemarzaniem.

Zakład Gospodarki Komunlnej w Ożarowicach nie odpowiada za spadki ciśnienia na instalacji wewnętrznej, spowodowane niewłaściwą przebudową instalacji wewnętrznej w związku z montażem podlicznika.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
147KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
230KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf WNIOSEK W SPRAWIE
04‑01‑2018 12:49:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
195KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
201KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

AKTUALIZACJA DANYCH ODBIORCY

04‑01‑2018 14:45:48
Dokumenty:
Plik pdf AKTUALIZACJA DANYCH ODBIORCY_662772.pdf
21‑11‑2019 14:02:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
397KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf KLAUZULA INFORMACYJNA.pdf
24‑07‑2018 09:34:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
118KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

UMOWA O USŁUGĘ ODBIORU ŚCIEKÓW SAMOCHODEM ASENIZACYJNYM

23‑10‑2018 13:42:22
Dokumenty:
Plik pdf WZÓR UMOWY NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH TABOREM ASENIZACYJNYM ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OŻAROWICACH 2018.pdf
23‑10‑2018 13:56:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
156KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZARZĄDZENIE 21/2019 DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OŻAROWICACH Z DNIA 09.09.2019 W SPRAWIE USTALENIA CENY ZA 1M3 WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OŻAROWICE.pdf
21‑11‑2019 14:21:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
879KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf KLAUZULA INFORMACYJNA.pdf
23‑10‑2018 13:56:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
118KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ KONSUMENCI WZÓR

26‑01‑2018 13:41:16
Dokumenty:
Plik pdf UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ KONSUMENCI.pdf
24‑07‑2018 09:44:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
272KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf KLAUZULA INFORMACYJNA.pdf
24‑07‑2018 09:44:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
118KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

UMOWA NA ODBIÓR ŚCIEKÓW BYTOWYCH - KONSUMENCI

26‑01‑2018 14:15:23
Dokumenty:
Plik pdf UMOWA NA ODBIÓR ŚCIEKÓW BYTOWYCH - KONSUMENCI_505922.pdf
24‑07‑2018 09:41:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
278KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf KLAUZULA INFORMACYJNA.pdf
24‑07‑2018 09:41:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
118KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ WZÓR PRZEDSIĘBIORSTWO

26‑01‑2018 14:16:23
Dokumenty:
Plik pdf UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ PRZEDSIĘBIORSTWO.pdf
24‑07‑2018 09:46:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
271KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf KLAUZULA INFORMACYJNA.pdf
24‑07‑2018 09:46:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
118KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Krystyna Sidor , w dniu:  05‑12‑2017 11:33:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krystyna Sidor
email: k.sidor@zgko.com.pl tel.:admin fax: 284 00 77 wew. 204
, w dniu:  05‑12‑2017 11:33:38
Data ostatniej aktualizacji:
10‑04‑2020 08:54:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie