Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Ożarowice


PSZOK zlokalizowany jest przy ul.Staszica 1 w Ożarowicach. Prowadzącym PSZOK jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, ul. Staszica 1, 42-625 Ożarowice

 1. Z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości położonych
  na terenie Gminy Ożarowice, którzy wnoszą do gminy opłaty
  za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
 2. Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzący działalność gospodarczą muszą mieć podpisane indywidualne umowy na odbiór odpadów powstających
  w wyniku prowadzenie tejże działalności.
 3. Odbiór odpadów należy wcześniej uzgodnić pod numerem telefonu 32 284 00 77 / 692 412 056 lub osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.
 4. Za rozładunek odpadów dostarczonych do PSZOK i umieszczenie ich w odpowiednich kontenerach odpowiada oddający odpady. (Właściwy kontener, w  którym  należy umieścić   odpady wskazuje pracownik PSZOK.
 5. PSZOK jest czynny, za wyjątkiem dni ustawowo wolnychod pracy, w następujących godzinach:    

                       poniedziałek w godz. 7:30 – 15:30
                       wtorek - czwartek w godz. 7:30 - 14:30
                       piątek w godz. 7:30 - 13:30

 

Do PSZOK przyjmowane są selektywnie dostarczone następujące odpady:

 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych  w gospodarstwie w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności Igiel i strzykawek,
 • odpady tekstyliów i odzieży,
 • przeterminowane leki i chemikalia;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • bioodpady (przyjmowane będą tylko od mieszkańców, które nie zadeklarowały kompostowania wytworzonych bioodpadów)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
  Odpady wielkogabarytowe - rozumie się przez to odpady komunalne wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych, powstające w gospodarstwach domowych, które  ze względu na duże rozmiary nie mieszczą się w pojemnikach lub workach na odpady komunalne, a zalicza się do nich: stoły, krzesła, sofy, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, wykładziny, walizki, panele, materace, pierzyny, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, stolarkę okienną i drzwiową(bez szyb), niepotłuczoną armaturę sanitarną, płyty OSB itp.
 • zużyte opony, pochodzące wyłącznie z rowerów, motorowerów, motocykli, wózków oraz samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w ilości do 6 szt. na nieruchomość na rok,
 • odpady budowlano - rozbiórkowe (pochodzące z remontów oraz innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie na wykonanie, których nie wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę w ilości do 200kg na nieruchomość 

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • odpady zawierające azbest
 • szyby samochodowe
 • szkło zbrojone i hartowane
 • zmieszane odpady komunalne
 • części samochodowe
 • odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami
 • materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa.

W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych NIE SĄ PRZYJMOWANE ZMIESZANE ODPADY KOMUNLANE

 

Wszelkich informacji o  funkcjonowaniu PSZOK-u można uzyskać:

na miejscu u obsługi PSZOK-u,

w Zakładzie Gospodarki Komunalnejw Ożarowicach
tel. 32/ 284 00 77, 692 412 056.

 

 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Ożarowice

21‑11‑2019 13:41:15
Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie Nr WG.0050.1030.2022 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29.12.2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu PSZOK w Gminie Ożarowice.pdf
29‑08‑2023 09:58:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
113KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.pdf
29‑08‑2023 09:58:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
132KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do Regulaminu PSZOK.pdf
29‑08‑2023 09:58:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
86KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2 do Regulaminu PSZOK.pdf
29‑08‑2023 09:58:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
108KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Krystyna Sidor
email: k.sidor@zgko.com.pl tel.:admin fax: 284 00 77 wew. 204
, w dniu:  21‑02‑2018 10:42:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krystyna Sidor
email: k.sidor@zgko.com.pl tel.:admin fax: 284 00 77 wew. 204
, w dniu:  21‑02‑2018 10:42:18
Data ostatniej aktualizacji:
29‑08‑2023 09:58:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie