Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach z dnia 17.06.2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku przypadających w zamian za święta przypadające w sobotę.


Zarządzenie Nr 2/2020
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

z dnia 17.06.2020 r.

 

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku przypadających w zamian za święta przypadające w sobotę.

 

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze. zm.) w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę.

 

zarządzam:

 

§ 1

Ustalam dzień wolny od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę w 2020 roku:

  1. za dzień 15 sierpnia 2020 r., przypadającego w sobotę ustalam dzień wolny od pracy 14 sierpnia 2020 r.
  2. za dzień 26 grudnia 2020 r., przypadającego w sobotę ustalam dzień wolny od pracy 24 grudnia 2020 r.

§ 2

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach oraz do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam starszemu referentowi ds. kadr  i płac.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

/-/ mgr Jarosław PUSTKOWSKI

Informacja wytworzona przez:
Krystyna Sidor
email: k.sidor@zgko.com.pl tel.:admin fax: 284 00 77 wew. 204
, w dniu:  19‑06‑2020 13:02:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krystyna Sidor
email: k.sidor@zgko.com.pl tel.:admin fax: 284 00 77 wew. 204
, w dniu:  19‑06‑2020 13:02:26
Data ostatniej aktualizacji:
19‑06‑2020 13:06:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie