Zarządzenie nr 1/2020 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ograniczenia sposobu funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.


Zarządzenie nr 1/2020

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

z dnia 13.03.2020 r.

 

w sprawie ograniczenia sposobu funkcjonowania Zakładu Gospodarki    Komunalnej   w Ożarowicach.

W związku z Zarządzeniem Nr WG.0050.328.2020 Wójta Gminy Ożarowice z dnia  12 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa COVID-19 wśród mieszkańców Gminy Ożarowice oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku  w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 poz. 433).

 

ZARZĄDZAM:

§ 1

Wprowadzić obsługę interesantów za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz poczty elektronicznej, tj. poprzez kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem poczty e-mail:

  • Tel: 32 284 00 77
  • sekretariat@zgko.com.pl

§ 2

  1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach będzie prowadził bezpośrednią (osobistą) obsługę interesantów wyłącznie w wyjątkowych przypadkach wymagających osobistego stawiennictwa.
  2. Przed zamierzoną wizytą w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach należy skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail:
  • Tel: 32 284 00 77
  • sekretariat@zgko.com.pl
    celem ustalenia, czy wizyta w ZGK Ożarowice jest niezbędna oraz ustalenia ewentualnego terminu wizyty.

                                                      § 3

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach zawiesza przyjęcie interesantów.

  § 4

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 roku i będzie obowiązywało do czasu jego odwołania odrębnym zarządzeniem.

 

                            Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

                                                                /-/ mgr Jarosław Pustkowski

 

Informacja wytworzona przez:
Krystyna Sidor
email: k.sidor@zgko.com.pl tel.:admin fax: 284 00 77 wew. 204
, w dniu:  31‑03‑2020 09:48:09
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krystyna Sidor
email: k.sidor@zgko.com.pl tel.:admin fax: 284 00 77 wew. 204
, w dniu:  31‑03‑2020 09:48:09
Data ostatniej aktualizacji:
31‑03‑2020 09:54:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie