Zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”


Ożarowice, 03.04.2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości od 1 000 euro do 15 000 euro

 

I. ZAMAWIAJĄCY                                   

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

ul. Staszica 1, 42-625 Ożarowice

Tel: 32/284-00-77

e-mail : zgkomun@gmail.com                                                                                  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Zapraszam do złożenia oferty na :

  Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego: W skład, którego wchodzi: serwer, zasilacz, dysk twardy, oprogramowanie. Zamówienie udzielane na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Zarządzenia nr 13/2015 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach z dnia 23.07.2015 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych wartość progową 30 000 euro.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa

Parametry

Serwer

HPE ProLiant DL360 Gen9 8-SFF Hot Plug 2P Rack(1U) E5-2620v4 1P 16GB 1Rx4/2x300GB 12G SAS 10K HDD/ P440ar 2GB/ 1Gb 4-port/5x Hot-Swap Red/1x500W Hot Plug/3-3-3  - 1 szt

Zasilacz

HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit -1 szt

 

Dysk twardy

HPE 2TB 12G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC 512e 1yr Warranty Hard Drive – 2 szt

Licencja Windows

Windows Server Standard 2016 64Bit Polish 1pk DSP OEI DVD 16 Core – 1 szt

Licencja użytkowników

Windows Server Cal 2016 Polish 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL – 4 szt

 

 

 

Informacje dodatkowe

 

 1. Sprzęt wraz z oprogramowaniem będący przedmiotem zamówienia winien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz winien spełniać normy bezpieczeństwa oraz posiadać co najmniej 24 miesięczną gwarancję.
 2. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
 3. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji użytkownika.
 4. Wszystkie urządzenia muszą być kompatybilne w ramach całego zestawu.
 5. Wykonawca dołączy do zestawu komplet kabli umożliwiający jednoczesne współdziałanie wszystkich elementów objętych przedmiotem zamówienia.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 7. Preferowana forma płatności za sprzęt : leasing – dotyczy tylko serwera, zasilacza oraz dysku twardego.  
 8. Oprogramowanie płatne po wystawieniu faktury VAT przez sprzedającego, przelewem
  na konto wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.
 9.  Przedstawienie kompleksowej oferty leasingowej. Leasing może być przedstawiony przez   firmę zewnętrzną.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 14 dni od podpisania zlecenia.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.
 1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.
 2. Oferty muszą być ważne przez okres 30 dni od dnia przesłania ich Zamawiającemu.
 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie i przesłanie oferty.
 4. Wykonawca składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe jednocześnie poświadcza, że rozumie treść zapytania ofertowego i nie wnosi zastrzeżeń.
 5. Osoba kontaktowa w razie pytań : Łukasz Łazarczyk tel. : 511 441 495 – Informatyk.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przekazana: pocztą elektroniczną na adres: zgkomun@gmail.com (podpisany skan oferty)/ faksem na nr: 32/284 00 77 / pocztą / kurierem / dostarczona osobiście na adres siedziby Zamawiającego do dnia 17.04.2018 r. do godziny 12:00.
 2. Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego planowana jest na dzień 18.04.2018 r. a wyniki
  i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone po godzinie 12:00 w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zakładu, na stronie internetowej pod adresem https://bip.zgk.ozarowice.finn.pl . Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów publikując wynik
na stronie internetowej pod adresem https://bip.zgk.ozarowice.finn.pl, poprzez wysłanie
e-mailem / faksem / pocztą.

VII. Kryterium wyboru oferty: Najniższa cena.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór formularza ofertowego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.

03‑04‑2018 13:45:48
Dokumenty:
Plik pdf zapytanie ofertowe.pdf
03‑04‑2018 13:48:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
814KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc FORMULARZ OFERTOWY.doc
03‑04‑2018 13:48:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Krystyna Sidor , w dniu:  03‑04‑2018 11:36:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krystyna Sidor
email: k.sidor@zgko.com.pl tel.:admin fax: 284 00 77 wew. 204
, w dniu:  05‑12‑2017 11:36:18
Data ostatniej aktualizacji:
10‑02‑2020 10:40:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie